تایمر هفتگی، فرایند قالبگیری تزریق ماشین های تزریق پلاستیک را با دقت زیادی تنظیم می کند.

تایمر هفتگی، فرایند قالبگیری تزریق ماشین های تزریق پلاستیک را با دقت زیادی تنظیم می کند.

چنانچه ماشین تزریق پلاستیک کراسمافای مجهز به کنترلر مدل MC6 باشد، عملکرد تایمر هفتگی، به طور مستقیم به سیستم ماشین تزریق پلاستیک متصل است، ولی می توان مدل های قدیمی تر کنترلرهای ماشین های تزریق پلاستیک کراسمافای را نیز به تایمر هفتگی مجهز کرد ومصرف انرژی آنها را نیز کاهش داد.

با استفاده از تایمر هفتگی، اپراتورهای ماشین تزریق پلاستیک می توانند به طوردقیق زمان شروع تولید ماشین تزریق پلاستیک را تنظیم کنند.

تایمر هفتگی دقیقاً می تواند زمان پیش گرم کن روغن و گرم شدن سیلندر قالب را تنظیم می کند تا در شروع تولید همه چیز آماده باشد، این عملکرد را می توان برای هر روز هفته به صورت مجزا تنظیم کرد.

در پاسخ به این سوال که آیا دمای محیط  به دلایل مختلف مثل شرایط آب و هوایی در نوسان است؟ باید گفت مشکلی نیست ، تایمر هفتگی این موارد را در نظر می گیرد و آنها را مدیریت می کند. با استفاده از تایمر هفتگی، زمان به هدر نمی رود چون دیگر نیازی به منتظر ماندن برای بسیاری از مسائل مربوط به پیش تولید نیست و به این ترتیب مصرف انرژی نیز در ماشین های تزریق پلاستیک کاهش می یابد.