قدرت مشارکت در یک بیماری همه گیر

شرکت BASF (شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در آمریکا)

شرکت  BASF (شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در آمریکا) آزمایشگاه فنی خود را در ایالات متحده آمریکا مدرن می کند

BASF آزمایشگاه قالب گیری تزریقی خود را در ویاندوت ، میشیگان به طور اساسی مدرن کرده و بر تولید پایدار – با دستگاه های قالب گیری تزریقی کاملاً برقی و راهکارهای خدمات دیجیتال هوشمند از KraussMaffei تجهیز کرده است. با وجود همه گیری Covid-19 و محدودیت های مربوط به آن ، این پروژه بلند پروازانه به موقع اجرا شد.

با توجه به استهلاک ماشین آلات تزریق در آزمایشگاه ویاندوت ، میشیگان ، شرکت BASF  یک پروژه بازطراحی آزمایشگاه را آغاز کرد که مستلزم حذف تجهیزات منسوخ و خطرات احتمالی محل کار ، نصب ماشین آلات قالب گیری تزریقی جدید و یک طرح تجدید نظر شده بود.

این طرح که در تابستان 2018 پیشنهاد شده بود ، در دسامبر سال 2020 تقریباً بدون تأخیر به پایان رسید –که این خود در زمان های معمول یک موفقیت است ، چه رسد به آن در طی همه گیری جهانی. و اما راز این موفقیت بزرگ؟ همکاری و ارتباط مداوم ، به علاوه کمی نبوغ.

هدف اصلی پروژه جایگزینی تعدادی از ماشین های منسوخ شده با ماشین های جدیدتر و پیشرفته تر بود.  چهار دستگاه ماشین این شرکت که بین 21 تا 34 سال داشتند بایستی جایگزین می شدند.

این ماشین ها به طور مستقل از یکدیگر کار می کردند ، ضمن افزایش پیچیدگی ، کارایی آزمایشگاه را  نیز کاهش می دادند. بعضی از آنها همچنین دارای مشکل در سیم های الکتریکی بودند که با خطر قطع شدن برق مواجه بودند. BASF می خواست دستگاه های قالب گیری تزریقی جدید “هوشمند” باشند و به عنوان یک سلول کار کنند تا عملکرد هماهنگ و انعطاف پذیر لازم فراهم گردد.