کــران سیــما فــام

چشم انداز / ماموریت / ارزش ها


چشم انداز:
 کسب عنوان موفق ترین شرکت تخصصی ماشین آلات پلاستیک در کشور
 ارائه بهترین و مطمئن ترین خدمات برای کسب رضایت مشتریان
 توجه به سیستم های دوستدار محیط زیست و تلاش در جهت کاهش مصرف انرژی

ماموریت:
 مشارکت فعال با مشتریان و ارائه راه حل های نوآورانه فنی برای کمک به افزایش راندمان، کاهش هزینه ها
و ریسک ها
 ارتقاء مستمر سطح تکنولوژیکی در صنعت پلاستیک
 تعهد به ارائه طرح ها و خدمات برتر به منظور تضمین روابط بلند مدت و مطمئن با مشتریان
 بهبود سطح کیفی زیست محیطی در جامعه

ارزش ها:
 نوآوری
 برتری
 تعهد حرفه ای
 همکاری
 تمرکز بر نیازهای مشتری