درباره

کــران سیــما فــام


از ماشین سازی به واردات
با توجه به بالا بودن هزینه های تولید در کشور و افزایش تقاضا برای ماشین آلات تزریق پلاستیک و همچنین با توجه به شناختی که خانواده یاری جانیان از بازار پلاستیک در دهه ۸۰ میلادی داشتند تصمیم به واردات ماشین آلات تزریق پلاستیک گرفتند.در سالهای اخیر نیز از آنجایی که واردات از برخی کشورها با تحریم روبرو بود، یاری جانیان ها با توجه به موقعیت خود در بازار ناچار به واردات از کشورهایی گردیدند که بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. با توجه به تجربیات و شناختی که این خانواده توانسته بود در زمینه صنعت پلاستیک و به ویژه در زمینه ماشین آلات تزریق پلاستیک کسب نماید، موقعیت مناسبی جهت حرکت در مسیرهای جدید و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته فراهم گردید که این مسئله زمینه های مساعدی را جهت ارتقاء سطح تکنولوژی در صنایع پلاستیک کشور فراهم نمود.

شکل گیری کران سیما فام
آقای هرویک یاری جانیان با تجربه های بازرگانی و فروش و نیز انباشتی از تجربه های فنی و برخورداری از ارتباطات گسترده با تشکل های حرفه پلاستیک و خریداران ماشین آلات، توانست شرایطی را بوجود آورد که نتیجه آن پیدایش شرکت کران سیما فام با هدف همکاری انحصاری با شرکت کراسمافای است.